2014-2016 - UPH Academy - Certifierad Equiopat 

2016 Intyg D9 - Kompitens,  grundkurs i läkemedels hantering

2017- Kurs Stötvågsbehandling

2017 - Kurs Human Laserbehandlings  -optilaser

2018-  Kurs fördjupning laser  Häst-optilaser 

2022- Kurs Fysikalsisk testmedodik- Charlotta Lindgren AB

2022 - Rygg Kurs - Charlotta Lindgren AB

2022 Muskulär Rehabilitering - Charlotta Lindgren AB

2022 Kurs Födjupning Laser specifika Vinklar / mängd - Charlotta Lindgren AB