När är det bra att ge hästen en behandlings massage

Rehabiliterin- efter en skada för att hjälpa musklerna att komma igång och arbeta på rätt sätt igen/ bygga upp på nytt/ aktivera dom för att få igång cirkulationen igen, släppa på spänningar, få den liksidig, jobba på att få en jämn belastning efter ev snedbelastningar, bygga upp och sikta på att få den starkare än innan skadan.

 

Behandlande- Hästen som börjar kännas/ beter sig annorlunda, svårare med någon viss rörelse/ gångart, känns svagare, stel, låst, spänd mer oliksidig än tidigare.

 

Förebyggande friskvårds behandling - för hästen som rids, körs, tränas/tävlas aktivit, att hjälpa hästen med återhämtningen , bibehålla god cirkulation i musklerna, lederna, sen/lig, att man med regelbunden koll kan hålla koll på att musklerna utvecklas på rätt sätt, för den träning du gör, för att kunna hålla koll på / upptäcka förändringar i tid. 

Ge hästen bästa förutsättningarna för att hålla sig mjuk, elastisk och hålla jämn belastning i kroppen för att kunna arbeta och prestera på bästa sätt, få den att hela tiden utveckals för att blir starkare och mer hållbar.